TeX

Last edit

Summary: poprawiłem link do kanału RSS

Changed:

< Można również skorzystać z [[http://mbork.pl/?action=rss;rcfilteronly=KategoriaTeX;days=30;all=0;showedit=0;title=Marcin_Borkowski:_Ostatnie_zmiany_dla_kategorii_TeX|kanału RSS]], który pokazuje [[Ostatnie zmiany]] (z ostatnich 30 dni) ograniczone do stron zawierających ciąg znaków "KategoriaTeX".

to

> Można również skorzystać z [[http://mbork.pl/?action=rss;rcfilteronly=KategoriaTeX;days=60;all=0;showedit=0;title=%20Ostatnie%20zmiany%20dla%20kategorii%20TeX|kanału RSS]], który pokazuje [[Ostatnie zmiany]] (z ostatnich 60 dni) ograniczone do stron zawierających ciąg znaków "KategoriaTeX".


Na tej stronie staram się gromadzić różne rzeczy przydatne dla początkujących i bardziej zaawansowanych TeXników. Jeśli nie wiesz, co to jest TeX lub czym się różni TeX od LaTeXa, najwyższy czas się dowiedzieć;)!

Można również skorzystać z kanału RSS, który pokazuje Ostatnie zmiany (z ostatnich 60 dni) ograniczone do stron zawierających ciąg znaków “KategoriaTeX”.

KategoriaTeX, KategoriaLaTeX, KategoriaPlainTeX, KategoriaConTeXt