Wiara

Last edit

Summary: psur uaktualniony

Changed:

< ** [[http://psur.pl/|Strona Piotra Surowieckiego]]

to

> ** [[http://www.piotr.psur.pl/|Strona Piotra Surowieckiego]]


Jestem rzymskim katolikiem, i jest to dla mnie bardzo ważne. Na tej stronie jest trochę linków do stron i tekstów mniej lub bardziej dotyczących wiary.

KategoriaWiara