Napisy nad i pod strzałkami

Aby uzyskać następujący efekt:
$ A\xrightarrow[pod]{nad}B $
można zastosować konstrukcję:

$A\xrightarrow[pod]{nad}B$

Uwagi

$A\xrightarrow[\text{pod}]{\text{nad}}B$

KategoriaTeX, KategoriaLaTeX, KategoriaLaTeXPorady