Pakiet babel

Regularnie widuję tę straszną linię w plikach LaTeXa pisanych po polsku:

\usepackage[polish]{babel}

Proszę, nie róbcie tego. Pakiet babel nie służy do pisania po polsku. Pakiet babel służy do pisania dokumentów wielojęzycznych – jeśli potrzeba pisać w jednym dokumencie w wielu językach, wtedy jest dobrym rozwiązaniem. Albo, gdy chcemy pisać w jednym języku, dla którego nie ma jednak dedykowanych rozwiązań. W przypadku jednak języka polskiego takie rozwiązanie jest – zobacz polonizacja LaTeXa.

KategoriaTeX, KategoriaLaTeX, KategoriaLaTeXPręgierz