Skansen językowy

Wprowadzenie

Skansen językowy to inicjatywa mająca na celu ochronę przed zapomnieniem wielu pięknych, polskich słów i frazeologizmów, które wskutek różnych czynników, nie wyłączając schamienia naszych czasów, wyszły z powszechnego użycia. Zbieram tutaj przede wszystkim słowa swojskie, ale nie gardzę i obcymi. Decydującym (choć nie jedynym) kryterium jest mimowolny bądź celowy efekt komiczny, jaki można uzyskać używając słów czy powiedzeń z niniejszej listy.

Eksponaty są na razie uporządkowane alfabetycznie; w miarę rozrastania się ich zbioru, mam nadzieję na wyłonienie się naturalnych reguł klasyfikacji.

Przez analogię do słynnej litery L, oznaczającej Linneusza, ojca taksonomii, zdecydowałem się umieścić po niektórych hasłach literę K. Litera ta oznacza, że na dane słowo zwróciła mi uwagę Kornelia, pomysłodawczyni tej inicjatywy.

Propozycje i zmiany

Kolejne propozycje do Skansenu można zgłaszać na stronie komentarza do tej strony.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, co zmieniło się od czasu ostatniej edycji, najwygodniej kliknąć na link “różnice”. Link do innych wersji pozwoli sprawdzić też wcześniejsze zmiany.

Uwagi

Uważam za wielce prawdopodobne, że inicjatywa ta, mająca wszak na celu ratowanie pewnej części naszej spuścizny kulturowej, ma szansę uzyskać dofinansowanie z funduszy rządowych bądź unijnych. Jeśli znasz się na takich sprawach, daj mi znać - może odpalę jakiś procent;)?

Zwracam uwagę, że jeśli nie znasz części poniższych słów, być może cierpisz na syndrom Eustachego Klarencjusza Scrubba (“Eustachy czytał nie te książki, które trzeba” - C. S. Lewis, Podróż “Wędrowca do Świtu”). W takim przypadku zalecałbym wizytę w najbliższej bibliotece lub księgarni i lekturę Słownika języka polskiego (szybka kuracja) lub wszystkich pozostałych książek, które się tam znajdują (kuracja bardziej długotrwała, ale dająca lepsze efekty).

Zapraszam do lektury!

Korpus