XXIII Szkoła Dydaktyki Matematyki - wrzesień 2009

Czwartego września 2009 roku, w ramach XXIII Szkoły Dydaktyki matematyki, przedstawiłem krótki odczyt o (nieco mylącym) tytule Jak układać i rozwiązywać zadania z nowej matury. Na tej stronie znajdują się linki do prezentacji oraz materiałów pomocniczych, zaś na stronie komentarza – miejsce na dyskusję.