dummy

Pliki dummy.dtx oraz dummy.ins stanowią przykład zastosowania programu docstrip i klasy gmdocc. Program docstrip pozwala m.in. na wygenerowanie ze wspólnego pliku kilku plików (np. klas czy pakietów LaTeXowych), które np. dzielą część kodu między sobą. Klasa gmdocc służy do składu źródła pliku LaTeXowego wraz z komentarzami.

Plik dummy.dtx zawiera: pakiet dummy.sty, klasę dummy.dtx oraz przykładowy dokument korzystający z klasy dummy.cls, czyli dummy-test.tex. Pliki te generuje się z niego poleceniem tex dummy.ins.

Pliki te są we wczesnej fazie rozwoju i obrazują jedynie bardzo mały ułamek możliwości programu docstrip i klasy gmdocc.

KategoriaLaTeX