(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2018-12-10 Lesser known Dired stuff

It is not a secret that I am a big fan of Dired. Recently I learned about a thing introduced relatively recently into Emacs, that is, the wdired-create-parent-directories variable. If you set it to a non-nil value, renaming a file or directory in Wdired to something containing one or more slashes will Do The Right Thing. How cool is that?

Also, I have set wdired-allow-to-change-permissions to t, and now I can change file permissions in Wdired with keyboard macros, for instance. (It’s probably not much more powerful than good ol’ chmod, but it’s Emacs!) Consult the manual for the details.

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs

Comments on this page

More...