(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2018-07-16 Eshell aliases

Some time ago, I wrote about a way for programs started in Eshell to use cat as a pager instead of less. Since originally I only wanted this behavior with Git, and Git has a =--no-pager option, it would be better to automatically add that option to Git.

Well, it turns out that Eshell has the feature we know and love in bash: aliases. The only catch is that they work slightly different (in bash you would use an equal sign whereas in Eshell you use a space, and the body of the alias should be in single quotes in Eshell).

So to sum it up, you can say

alias git 'git --no-pager $*'

when in Eshell (aliases are saved automatically), and enjoy your new Git experience at once.

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs, CategoryEshell, CategoryGit

Comments on this page

More...