(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2018-06-16 ivy-use-selectable-prompt

It’s been a long-standing problem in Ivy that entering a string which was not on the list of candidates, but was a substring of one of the candidates, was non-trivial. You had to remember to press C-M-j instead of RET, and that requires some finger acrobatics.

Well, it’s no longer a problem. In one of the recent versions of Ivy, a new variable called ivy-use-selectable-prompt was introduced. With it, you can just press the up arrow when on the first candidate to select the contents of the prompt line. Very nice!

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs

Comments on this page

More...