(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2017-02-26 other-window-or-switch-buffer

Some time ago I decided to bind f6 to other-window. I lived happily with that binding, but then something struck me. My f6 key was completely useless when I had only one window in the current frame. What a waste! So, I decided to code this.

(defun other-window-or-switch-buffer ()
  "Call `other-window' if more than one window is visible, switch
to next buffer otherwise."
  (interactive)
  (if (one-window-p)
	  (switch-to-buffer nil)
	(other-window 1)))

(global-set-key (kbd "<f6>") #'other-window-or-switch-buffer)

Now f6 cycles through my most recently used two buffers if I have only one window. (This partially supersedes my other command described here, so maybe I’ll bind C-z b without the prefix argument to something else – we’ll see.)

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs

Comments on this page

More...