(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2016-10-17 reposition-window

Did you know that you can press C-M-l to invoke the command reposition-window? Here’s an excerpt from its docstring:

Make the current definition and/or comment visible.
Further invocations move it to the top of the window or toggle the
visibility of comments that precede it.

Very useful. And since it uses the generic commands beginning-of-defun and end-of-defun, which in turn uses the variables beginning-of-defun-function and end-of-defun-function, it works in quite a few modes (including Org-mode).

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs

Comments on this page

More...