(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2017-05-17 Some emacs-devel humor

As you may have noticed, I’ve blogging here regularly once per week (on average) for a couple of years now. Since tomorrow I’m going for a short vacation without my laptop, instead of posting the next article around Sunday, I do it now. And since I’ve been extremely busy lately, I only have a short, light-hearted thing to say. Here you have a short quotation from the emacs-devel mailing list (anonymized to protect the innocent;-)).

> I found it irritating that there was inconsistent usage of tabs and
> spaces at the beginning of lines.

When this happens, I recommend to go take a walk, look at the trees,
enjoy life,

A good perspective. And more or less what I’m going to be doing for the next few days:-).

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs, CategoryHumor

Comments on this page

More...