(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2017-09-18 How to hide repeating entries from the Org agenda

For today, I only have a short tip I learned from the Org-mode mailing list recently. If you have a repeating task in your agenda, say every other day, and you show the agenda for, say, the next 15 days, it is quite annoying to see that task displayed for seven or eight days. You can now say
(setq org-agenda-show-future-repeats nil)
in your init file and see only one instance of this task. If you set it to 'next instead, you’ll see one more instance (which can be quite handy, I imagine). Cool!

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs, CategoryOrgMode

Comments on this page

More...