Strona domowa Ostatnie zmiany Wiara Matematyka TeX Blog Varia O mnie English

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2015-05-23 Math examples in TeX, part II

Some time ago, I wrote about a macro to typeset examples of math typesetting in LaTeX. I mentioned then that there’s a bit more to the real code I’m using. So, here it is, in hope that someone might find this inspiring and/or learn something from the methods I used.

First of all, I wanted to be able to show examples of displayed equations, in the same format (code to the left, result to the right). All this is about how not to duplicate code, so I obviously did not want to copy-paste (ekhm, kill-yank;-)) the \@mathdemo macro. Here’s the goal: make it general enough so that it’s possible to write \dmathdemo with minimal code duplication.

This is simple. All we need to do is put \displaystyle in front of the equation. And while we’re at it, we might want to demonstrate various math delimiters (like $...$ and \(...\)), so I also wanted \rmathdemo (`r’ like `raw’), in which I would supply the math delimiters, too. Here’s the code (don’t forget to put \makeatletter/\makeatother around it!):

\def\mathdemo{%
 \bgroup
 \let\do\@makeother
 \dospecials
 \global\let\@atbeginmathdemo=\(
 \global\let\@atendmathdemo=\)
 \@mathdemo
}
\def\rmathdemo{% raw
 \bgroup
 \let\do\@makeother
 \dospecials
 \global\let\@atbeginmathdemo=\relax
 \global\let\@atendmathdemo=\relax
 \@mathdemo
}
\def\dmathdemo{%
 \bgroup
 \let\do\@makeother
 \dospecials
 \global\def\@atbeginmathdemo{\(\displaystyle}
 \global\let\@atendmathdemo=\)
 \@mathdemo
}
\def\@mathdemo`#1`{%
 \egroup
 \par\smallskip\noindent
 \makebox[0.48\textwidth]{\texttt{#1}}\hfill
 \framebox[0.48\textwidth]{%
  \@atbeginmathdemo\scantokens{#1}\@atendmathdemo
 }\par\smallskip
}

Here’s how you use these macros.

\mathdemo`\frac{1}{2}(a_1+a_2)^2`
\dmathdemo`\frac{1}{2}(a_1+a_2)^2`
\rmathdemo`$\frac{1}{2}(a_1+a_2)^2$`

and here’s the result:

math-examples-2.png

Next time, I will show a few finishing touches – but for today that’s it. Happy TeXing!

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryTeX, CategoryLaTeX

Komentarze na tej stronie

Więcej...