(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2020-11-30 Repeating complex commands

Today I learned about a fantastic Emacs feature I had no idea about.

I knew that the key C-x z is bound to the repeat command, which, well, repeats the last (simple) command – I even use it from time to time.

I had no idea, however, that there is another command which can repeat “complex” commands – i.e., ones that use the minibuffer to accept some input. It turns out that if you press C-x ESC ESC (repeat-complex-command), Emacs will convert the last command that used the minibuffer to an Elisp function call and put it into the minibuffer for you to possibly edit and confirm by pressing RET.

I am not sure if – or how often – I might need it to actually repeat commands, but it might actually be useful to budding Elisp programmers to quickly and easily convert human actions into Elisp code. Also, it is insanely cool;-).

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs

Comments on this page

More...