(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2021-07-19 Sorting crontab chronologically

On one of the computers I work on there is a pretty extensive crontab file, with many tasks carefully scheduled so that they run every day in a specific order. No wonder I would like to be able to sort all the crontab entries chronologically, i.e., in the order of the time they should be called. (I don’t care about the dates, since most of these tasks are scheduled to run every day.) The problem is that (for some mysterious reason) the crontab file format requires putting the minutes first and the hours next.

Luckily, sort can sort by fields (by default separated by whitespace). So, here’s a simple way to sort crontab entries chronologically. Notice how the grep invocation removes blank lines. (Actually, it removes more – it only leaves lines beginning with a digit, which is fine, since an asterisk in the “minutes” position wouldn’t be useful with sorting anyway. It doesn’t remove lines where the hours field is an asterisk, though, and hence isn’t fully correct – but since it’s a quick-and-dirty solution, I’m fine with that.)

crontab -l | grep '^[0-9*]' | sort -k 2g,1g

That’s it for today!

Comments on this page

More...