(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2021-12-04 Org timer once again

I’ve been writing about the Org timer about a month ago, and today I’m revisiting this topic because once I started using it, I discovered a cool feature which is, let’s say, half-documented. The manual doesn’t seem to mention it at all, but the last paragraph of the docstring of org-timer-set-timer says:
By default, the timer duration will be set to the number of minutes in the Effort property, if any. You can ignore this by using three ‘C-u’ prefix arguments.
Since I started (well, a bit) using effort estimates, this turned out to be really nice – I can just press C-c C-x ; when on a headline with an estimate and the timer just starts without me having to tell it the number of minutes. Nice!

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs, CategoryOrgMode

Comments on this page

More...