Znakowanie semantyczne

Znakowanie semantyczne (ang. semantic markup, descriptive markup) to idea, zgodnie z którą pisząc dokument (np. na komputerze) nie określamy, jak dany element ma wyglądać, lecz co on oznacza. Przykład: zamiast zaznaczać, że tytuł książki ma być kursywą, zaznaczamy, że to jest tytuł książki. Wówczas można np. zmienić konwencję i pisać tytuły książek w cudzysłowach bez kłopotliwych zmian w dokumencie.