(redirected from Homepage)

Strona domowa

Witam na mojej prywatnej stronie internetowej!

[If this is all Polish to you, click here: English]

Uwaga: z oczywistych powodów nie mogę zagwarantować swojej nieomylności, choć staram się o zgodność tego, co piszę, z Prawdą. Jest również oczywiste, że nie gwarantuję takiej zgodności w przypadku komentarzy. Umieszczenie linku do strony spoza niniejszego serwisu nie musi oznaczać, że podzielam poglądy autora tej strony, a jedynie, że uważam ją za wartościową z takich czy innych powodów.

Marcin ‘mbork’ Borkowski

2024-04-22 Next-Error-Follow mode

A few weeks ago I wrote about Emacs’ Follow mode. It turns out that searching for follow-mode on my blog reveals an old post about Ibuffer which is very short and unfortunately a bit misleading. It seems that the mention of Follow mode there was really meant to mean Next-Error-Follow mode. It is a completely unrelated, but also useful concept. When you open a buffer with references to various places (like an Occur or Diff buffer), you can say M-x next-error-follow-minor-mode, and moving around in that buffer will automatically jump to the relevant position in another window. It’s a great way to quickly see the results of a search, differences between files, compilation errors etc. in context.

CategoryEnglish, CategoryBlog, CategoryEmacs

Comments on this page

More...